Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Albumowy relikwiarz

W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyła się we czwartek 17 maja, promocja, powstałego z inicjatywy asystenta Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej i dyrektora Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie, ks. dr Jana Bartoszka, albumu „Ziemia świętych i błogosławionych. Relikwie i relikwiarze Diecezji Tarnowskiej”. Połączona ona była z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Album, do którego znakomite zdjęcia wykonał Kamil Bańkowski, zawiera fotografie niektórych relikwiarzy świętych i błogosławionych znajdujących się na terenie diecezji tarnowskiej wraz z podaniem miejsc kultu. Ten niezwykle starannie zredagowany i zilustrowany bibliofilski rarytas, podzielony został na kilka części, co pozwala lepiej wyeksponować relikwie patronów i świętych m.in. z okresu zaborów, nazwanych w nim „Apostołami Niepodległości”. Gośćmi specjalnymi tego wyjątkowego wydarzenia byli, oprócz bp. ordynariusza ks. dr Andrzeja Jeża, m.in. wicepremier rządu RP Beata Szydło, emerytowany sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, abp. Edward Nowak i prof. Jan Żaryn. A  w seminaryjnej auli zasiedli emerytowany nuncjusz abp Henryk Nowacki, bp Stanisław Salaterski, bp Leszek Leszkiewicz, liczni księża, klerycy, siostry zakonne oraz senatorzy i posłowie polskiego parlamentu, włodarze miast, gmin i starostw leżących na terenie diecezji tarnowskiej. Takiej promocji nie miało, jak dotąd, chyba żadne wydawnictwo w Tarnowie.

Bohaterami albumu są przede wszystkim ludzie święci, Polacy, którzy dają przykład, jak zachować wolność wewnętrzną mimo fizycznego, zewnętrznego zniewolenia. Chodzi tu przede wszystkim o wolność od grzechu, o życie w łasce, które tłumaczy się następnie w postawach, decyzjach, czynach, także w zaangażowaniu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości - mówił o wydawnictwie bp Jeż. 

Promocję albumu poprzedziła konferencja naukowa.

O polityce społecznej państwa w okresie II i III Rzeczypospolitej mówiła wicepremier Beata Szydło.

- Polska podzielona przez trzech zaborców zachowała swoją tożsamość dzięki konkretnym osobom, rodzinom i instytucjom, do których należy Kościół. Przez 123 lata to właśnie Kościół troszczył się o Polaków poprzez edukację, działalność charytatywną, społecznikowską. Odrodzone państwo polskie po 1918 roku mogło budować na tym fundamencie swoją politykę społeczną, przede wszystkim wzmacniając rodzinę - mówiła Beata Szydło. -  Polska przetrwała w polskich rodzinach i wielkiej rodzinie jaką jest Kościół.

Nawiązując do programu 500+ - wiceprzewodnicząca PiS mówiła, że to "niezwykłe materialne wzmocnieniem rodzin".  I konkludowała -  Zaczęła się bardzo ważna dyskusja na temat roli rodziny, także w przestrzeni publicznej. Powstała swoista moda na rodzinę. Rodzina to nasza największa wartość, nasz towar eksportowy. Możemy to pokazywać światu i Europie. Europie, w której odchodzi się od wartości, które zbudowały fundament zjednoczonej Europy. Beata Szydło przekonywała w tarnowskim seminarium, że państwo musi zadbać zarówno o młode rodziny, ale również o osoby samotne i starsze. Których jak zauważyła wicepremier ze względów demograficznych będzie coraz więcej. Dodała, że komitet społeczny rady ministrów przygotowuje projekty programów, które - jak ma nadzieję - zostaną wprowadzone w przyszłej kadencji.

Beata Szydło po wizycie w seminarium spotkała się z z dyrekcją i pracownikami szpitala wojewódzkiego imienia świętego Łukasza.

Znakomity wykład na temat roli Kościoła w odzyskaniu przez Polskę niepodległości wygłosił prof. Jan Żaryn, ceniony historyk, senator RP.

- Najpierw trzeba podkreślić, że Kościół w I Rzeczypospolitej miał swój niekwestionowany udział w budowaniu tożsamości państwowej, w zachowaniu ciągłości i dziedzictwa narodowego. W okresie zaborów zachował polskość w ludzkich sercach poprzez rozwijanie pobożności, stapianie w jedno katolicyzmu i polskości, aktywne uczestnictwo w niepodległościowych działaniach i zrywach. Kościół był blisko Polaków. I trzeba, aby tę bliskość zachował także dzisiaj - podkreślał prof. Żaryn.

Kościół był nieodłączną częścią w odzyskiwaniu niepodległości przez Polaków – powiedział prof. Jan Żaryn. – Polskie kapłaństwo XIX-wieczne i z początku XX wieku było nierozerwalnie związane z jednej strony z tym, co jest podstawą posługi kapłańskiej, czyli duszpasterzowaniem, ale z drugiej strony wewnątrz tego zadania kapłańskiego było odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Kapłan był nosicielem idei Polski niepodległej.

Profesor Żaryn podkreślał, że trzeba ciągle przypominać o kapłanach, którzy byli u boku żołnierzy walczących o wolną Polskę.

O świętych ogłoszonych przez Jana Pawła II mówił abp Edward Nowak, były sekretarz Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, gdzie spędził ponad 17 lat.

Samą publikację przedstawił gościom autor ks. dr Jan Bartoszek.

Wydanie albumu, który ukazał się z racji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wsparli samorządowcy.  

- Z okazji 100. rocznicy niepodległości zrodził się pomysł, aby na przykładzie świętych i błogosławionych, zwłaszcza z okresu zaborów, pokazać rolę Kościoła w zmaganiach o niepodległość.

Album jest hołdem złożonym wielu pięknym postaciom, które na co dzień pomijane milczeniem, są godne ukazania, bo bez ich duchowego, społecznego i patriotycznego zaangażowania nie byłoby wolnej, odrodzonej Polski. Jest on również upamiętnieniem przeżywanego jubileuszu w wymiarze diecezjalnym - mówi ks. Jan Bartoszek.

- Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy najpierw stali się wewnętrznie wolni, ugruntowani w wierze, a także byli odpowiedzialni za naród. Przykładem ludzi właściwie rozumiejących wolność i zatroskanych o losy Ojczyzny są święci i błogosławieni. Dlatego poprzez kanonizacje i beatyfikacje wielu naszych rodaków, zwłaszcza z okresu zaborów, Jan Paweł II starał się nam pokazywać siłę płynącą z wiary w Chrystusa na konkretnych przykładach - podsumował autor albumu.

Źródło: www.tarnow.gośc.pl i www.rdn.pl

Ryszard Zaprzałka

Zdjęcia – Artur Gawle (tarnow.pl)