Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

„Kościół na wzór Chrystusa”

To hasło rozpoczętego wczoraj, w sobotę 21 kwietnia 2018 roku, biciem kościelnych dzwonów V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Pierwszy udokumentowany Synod czyli zebranie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich w kościołach chrześcijańskich, odbył się w roku 154 pod przewodnictwem biskupa Rzymu Aniceta. Pierwszy, tarnowski synod diecezjalny został zwołany w 1928 roku, drugi w 1938 roku. Trzeci po II wojnie światowej w 1948 roku. Czwarty synod zwołany przez bp. Jerzego Ablewicza zakończył się 32 lata temu, w 1986 roku. Obecny ma trwać trzy lata. Pierwszy rok synodu (2018/2019) będzie poświęcony rodzinie w całościowym jej ujęciu. W drugim roku (2019/2020) prace będą koncentrować się wokół problematyki związanej z życiem i funkcjonowaniem wspólnoty parafialnej, zaś w trzecim roku (2020/2021) zostanie podjęta tematyka ewangelizacji. Inauguracja obecnego obejmowała trzy stacje - modlitwa w kościele sanktuaryjnym Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu, procesyjne przejście ulicami miasta do katedry oraz msza święta w tarnowskiej katedrze pod przewodnictwem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W uroczystej inauguracji wzięło udział 15 arcybiskupów i biskupów, ok. 600 księży, przedstawiciele lokalnych władz i kilka tysięcy wiernych. Papież Franciszek udzielił specjalnego apostolskiego błogosławieństwa biskupowi tarnowskiemu, jego współpracownikom, członkom V Synodu i uczestnikom sobotniej inauguracji. Na zakończenie uroczystości wszyscy powołani na V Synod Diecezji Tarnowskiej złożyli uroczyście wyznanie wiary i przysięgę wierności nauczaniu Kościoła katolickiego wobec biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Ostatnią część przysięgi przedstawiciele Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej wypowiedzieli, kładąc rękę na otwartej księdze Ewangeliarza. Dekanalni relatorzy odebrali z rąk pasterza Kościoła tarnowskiego listy do każdej parafii z prośbą o modlitwę za synod oraz naramienne welony używane podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Słynący z poczucia humoru święty papież Jan XXIII, zapytany u początków swego pontyfikatu, co zamierza zrobić w Kościele, podszedł do okna, otworzył je i powiedział: „Zamierzam wpuścić nieco świeżego powietrza”. Oby i u nas było podobnie...

Od poprzedniego synodu, zakończonego w roku 1986, zmieniła się zupełnie sytuacja polityczna i geopolityczna Polski, zmieniła się mentalność, uwarunkowania kulturowe, podejście do wielu kwestii kościelnych, do praktyk religijnych i kwestii moralnych. Zaistniała nowa sytuacja prawna Kościoła i Państwa oraz pojawiły się nowe zagrożenia w postaci destrukcyjnych ideologii. Konieczne jest zatem nowe spojrzenie na całokształt życia naszej diecezji i obranie pewnych kierunków dalszej pracy duszpasterskiej.

 

Przygotowania do V synodu trwały ponad rok. Zagadnienia do dyskusji i postulaty przesyłali m.in. diecezjanie. Dotyczyły one m.in. sytuacji i duszpasterstwa rodzin, młodzieży, a także funkcjonowania parafii i sprawowania liturgii oraz katechizacji w szkołach. Diecezjanie cały czas mogą przesyłać swoje postulaty, kontaktując się z Sekretariatem Synodu, który mieści się w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Harmonogram prac poszczególnych 12 komisji synodalnych będzie ustalony w przyszłym miesiącu. Cyklicznie będą się też spotykać powołane już Parafialne Zespoły Synodalne, aby wspólnie poszukiwać jak najlepszych rozwiązań dla tarnowskiego Kościoła, wspólnot parafialnych, których podstawą są rodziny.

Specjalny list z Watykanu odczytał podczas inauguracji ks. Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Trzydzieści lat, jakie minęły od poprzedniego Synodu diecezjalnego rodzą zapewne potrzebę oceny, refleksji, retrospektywnego spojrzenia na dotychczasowe kierunki pracy duszpasterskiej, na prowadzone dzieła i efektywność podejmowanych działań. Rodzą również potrzebę spojrzenia w przyszłość, by wskazać nowe drogi apostolskiej misji Kościoła lokalnego, w kontekście dynamicznie zmieniającej się współczesnej sytuacji społecznej, kulturowej i religijnej – czytamy w liście z Watykanu.

U początku V Synodu wzywamy Ducha Świętego, aby odnowił oblicze tarnowskiego Kościoła – powiedział podczas inauguracji biskup tarnowski Andrzej Jeż. –  Chociaż nasza diecezja ma piękne i bogate oblicze duchowe ukształtowane wiarą i świadectwem życia pokoleń naszych przodków, osób duchownych i wiernych świeckich, to jednak mamy także świadomość konieczności ustawicznej odnowy. Jej przejawem jest także nasz V Synod, którego najważniejszym celem jest obranie takich kierunków pracy duszpasterskiej, które najskuteczniej dopomogą współczesnemu człowiekowi na drodze zbawienia – dodał biskup.

Biskup Andrzej Jeż podkreślał także potrzebę wyjścia naprzeciw tych, którzy są na uboczu wspólnoty Kościoła lub go kontestują. W liście pasterskim z okazji inauguracji V Synodu biskup Jeż napisał: - Pragniemy zarzucić ewangeliczne sieci jak najdalej, również w kierunku osób poszukujących Boga, niepraktykujących, oddalonych od Kościoła. Bardzo zależy mi, ażeby również te osoby zaprosić do dyskusji w ramach synodu.

Przewodniczący Komisji Przygotowawczej bp Leszek Leszkiewicz zachęcał, aby wszyscy, którzy tworzą Kościół tarnowski a zwłaszcza wezwani na synod umieli słuchać Słowa Bożego i pozwolili, by to Słowo ich przemieniało i dodawało odwagi.

Potężne wezwanie do nas wszystkich, by w czasie synodu i później każdy z nas zadbał o to, by jego serce było wolne od grzechu, czyli zanurzone całkowicie w łasce Pana. Słuchać Bożego Słowa to mieć w szacunku Pismo Święte i nie rozstawiać się z nim kiedy będą obrady, kiedy będziemy dyskutowali, szukali tego co dobre dla Kościoła tarnowskiego – powiedział.

W homilii wygłoszonej podczas inauguracji V Synodu metropolita krakowski Marek Jędraszewski mówił o powodach zwołania synodu i odwołał się do hasła synodalnego "Kościół na wzór Chrystusa".

- W tym haśle bez trudu odnajdujemy dwa słowa klucze "Chrystus" i "Kościół, a to, co je łączy, to słowo "wzór". Rysuje się bardzo jasna hierarchia chronologiczna, a jeszcze bardziej istotowa. Pierwszy jest Chrystus, a po Nim Kościół, który z Chrystusa zaczerpnął i nieustannie czerpie swój wzór do pełnienia swej misji w świecie. Stąd bardzo ważną rzeczą jest, aby cały namysł synodalny służył temu, aby nieustannie zgłębiać najpierw tajemnicę Chrystusa, a potem Jego Kościoła, właśnie dlatego, że Kościół ma niejako nieustannie wpatrywać się w swój wzór - w Jezusa Chrystusa i za Nim podążać - przypomniał abp Marek Jędraszewski.

Hierarcha wskazywał na zadania duszpasterskie, które rysują się przed V Synodem Diecezji Tarnowskiej, a jest nim po pierwsze głoszenie Prawdy i dawanie świadectwa.

- Głosić światu Chrystusa to pogłębiać wśród ludu Bożego spraw Jezusa, co można by nazwać - ciągle aktualnym i koniecznym dziełem ewangelizacji i nowej ewangelizacji. Potrzeba nieustannie przybliżać Chrystusową Ewangelię, która tak głęboko przemawia, jeśli jest głoszona, do serc i umysłów ludzi - mówił arcybiskup.

Metropolita przypomniał, że Kościół tarnowski musi żyć tajemnicą paschalną, jeżeli chce zbliżać się do Chrystusa jako Jego wzoru. Mówił o wybraństwie ludu Bożego, jego godności królewskiej i świętości kapłańskiej, które z jednej strony bardziej zbliżają do Chrystusa, ale i pogłębiają odpowiedzialność, jaka z tej godności wynika, gdy chodzi o życie Ewangelią i dawanie osobistego świadectwa.

- Nie jest to łatwe we współczesnym świecie, nawet w takich wspólnotach i takich żywych Kościołach, jakim jest niewątpliwie Kościół tarnowski, szczególnie gdy chodzi o jego żywotność i przywiązanie do Chrystusa w perspektywie innych Kościołów naszej ojczyzny - mówił arcybiskup.

Wskazywał na wyzwania, jakie przed nami stoją. Jednym z nich jest pokonywanie sztucznie stwarzanego we współczesnym człowieku poczucia absolutnego niemal własnego "ja", które nazywamy egotyzmem, egocentryzmem czy selfizmem. Kolejny problem to według hierarchy zanikanie we współczesnym świecie obiektywnej prawdy, głoszenie, że żyjemy w epoce postprawdy.

- Nie ma innej drogi, jak pogłębianie wiary i życie tą wiarą - mówił arcybiskup, wskazując, że ta wiara nie pozostaje sama w świętym katolickim Kościele, ona nieustannie karmi się Eucharystią. - A więc nie tylko Chrystus jako wzór, do którego się zbliżamy, ciągle w ten wzór zapatrzeni, ale też Chrystus jako pokarm dający siłę, aby do tego wzoru nieustannie się przybliżać, a nawet więcej - coraz bardziej dając się przez ten wzór przenikać - wskazywał.

Przypomniał, że Eucharystia, zwłaszcza niedzielna, jest źródłem i szczytem życia całego Kościoła, a więc także w konsekwencji każdego chrześcijanina. - Kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezusa, tego Pan nie zawiedzie. Przekona się, że On już na niego czekał z otwartymi ramionami - zapewniał hierarcha.

Drogi Księże Biskupie Andrzeju, pasterzu Kościoła tarnowskiego, życzymy Twojemu Kościołowi, powierzonemu Twej pasterskiej trosce przez Pana, aby dzięki refleksji synodalnej odzyskał i pogłębił w sobie radość, że jest z Chrystusem, że głosi Go światu, że mimo upadków i słabości można powstać i do Niego się zbliżać i odkrywać, że Pan czeka. Życzymy Tobie i o to się dzisiaj modlimy, by Pan błogosławił Twoim świętym zamierzeniom - zakończył abp Marek Jędraszewski.

Przygotował - Ryszard Zaprzałka

 Źródło: Beata Malec-Suwara, Grzegorz Brożek - Foto Gość