Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Tarnowska Książnica

Jubileusz 110-lecia istnienia obchodzi w tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie. Inicjatorem jej powstania w 1908 roku był nauczyciel gimnazjalny i prezes Polskiego Towarzystwa Demokratycznego w Tarnowie, Kacper Ciołkosz. Uroczyste obchody miały miejsce  w ubiegły piątek, 16 listopada, o godz. 14 w Sali Lustrzanej. W imieniu prezydenta Tarnowa, Romana Ciepieli życzenia bibliotekarzom złożyła zastępca prezydenta, Jadwiga Stankiewicz. Jubileuszowe życzenia przekazali także. przedstawiciele innych małopolskich bibliotek, tarnowskich instytucji kulturalnych, współpracujących z MBP Zakładów Karnych w Tarnowie i Tarnowie-Mościcach oraz przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie, Anna Krakowska. Podczas uroczystości nagrodami prezydenta Romana Ciepieli uhonorowane zostały dwie tarnowskie bibliotekarki: Barbara Witek oraz Ewa Jasiewicz-Kargól. Oficjalną część uroczystości zakończyły prelekcje o historii i współczesności MBP, wygłoszone przez Krzysztofa Moskala i Katarzynę Sikorę. Zaś artystyczne oprawił „Pan Cogito” Zbigniewa Herberta w mistrzowskiej interpretacji Anny Seniuk, której towarzyszyła harfistka Emilia Raiter.

W liście skierowanym na ręce dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, Ewy Stańczyk, prezydent Roman Ciepiela napisał m.in.: - Z okazji jubileuszu 110. rocznicy powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie pragnę wyrazić słowa uznania i szczere podziękowania dla wszystkich byłych i obecnych pracowników instytucji. Miejska książnica poprzez gromadzone przez nią zbiory stała się naszym dobrem narodowym, niezastąpionym świadkiem historii oraz strażnikiem pamięci o minionych czasach. Działalność MBP zapewnia wszystkim mieszkańcom Tarnowa i okolic dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Jest również doskonałym ośrodkiem kulturotwórczym, jak również pełni rolę placówki o charakterze edukacyjnym. Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności oraz życzenia kolejnych sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy, szerokiego grona odbiorców tak chętnie korzystających z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie oraz kolejnych tak znamienitych jubileuszy.

 

Otwarcie Miejskiej Biblioteki Literacko-Naukowej im. Juliusza Słowackiego miało miejsce 7 listopada 1908 roku w budynku „Sokoła”. Pół roku wcześniej, 15 maja 1908 roku Zarząd Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej podjął uchwałę o założeniu w Tarnowie biblioteki publicznej, gromadzącej dzieła z różnych dziedzin, głównie w języku polskim, dostępnej dla wszystkich mieszkańców. Jeszcze w tym samym miesiącu, dyrektor tarnowskiego I Gimnazjum, Roman Zawiliński, ofiarował liczący kilkaset tomów księgozbiór, tworząc tym samym zrąb przyszłej biblioteki. W chwili otwarcia księgozbiór tarnowskiej biblioteki liczył około 2700 wolumenów, a jej pierwszym kierownikiem został dr filozofii, literat, zastępca sekretarza tarnowskiego koła TSL, Józef Pollak.

 

Pierwszą siedzibą biblioteki został Hotel Krakowski. Potem placówka kilkakrotnie zmieniała siedzibę, a jej księgozbiór przenoszono na ul. Krakowską 20, do Pasażu Tertila, czy plac Kazimierza Wielkiego 5 (do dawnego mieszkania Kacpra Ciołkosza). Po drugiej wojnie światowej Miejska Biblioteka Publiczna trafiła do, nabytego przez działaczy Towarzystwa Szkoły Ludowej już w roku 1918, budynku przy ul. Staszica 6. Uroczyste otwarcie nowej siedziby nastąpiło 6 stycznia 1949 roku. W tym czasie księgozbiór liczył ponad 45 tysięcy tomów.

Obecnie główna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej mieści się przy ul. Krakowskiej 4, a na terenie Tarnowa funkcjonuje dziesięć filii oraz punkty biblioteczne w obu tarnowskich szpitalach. Czytelnicy do dyspozycji mają również m.in: Czytelnię Naukową, Dział Książki Obcojęzycznej, Oddziału Starych Druków i Książki XIX-wiecznej czy Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie. Osoby starsze i niechodzące skorzystać mogą ponadto z usługi „Książka przyjdzie do Ciebie”.

Aktualnie w bibliotece zarejestrowanych jest blisko 24 tysiące czytelników, którzy do dyspozycji mają około 400 tysięcy książek. Księgozbiór MBP ma charakter uniwersalny. Biblioteka gromadzi beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową, podręczniki akademickie, wydawnictwa naukowe oraz roczniki czasopism. Posiada również zbiory zabytkowe: starodruki, rękopisy, czasopisma, muzykalia i kartografia. Należą do nich zgromadzone w Oddziale Starych Druków i Książki XIX-wiecznej fragmenty księgozbioru rodowej biblioteki książąt Sanguszków (najstarszy starodruk – „Statut Jana Łaskiego”– wyd. 1506) oraz księgozbiory okolicznych rodów ziemiańskich: Cieleckich z Ryglic, Konopków z Brnia i Olesna, Stadnickich z Wielkiej Wsi, Zborowskich z Pogwizdowa i Żabów ze Zbylitowskiej Góry. Interesująca jest też kolekcja ponad 50 egzemplarzy fińskiego eposu „Kalewala” przekazana przez Norberta Lippóczego. Imponującym zbiorem jest księgozbiór Adama i Lidii Ciołkoszów, który do Tarnowa trafił z Instytutu Polskiego i Muzeum im. Władysława Sikorskiego z Londynu.

Przygotował – Ryszard  Zaprzałka
Zdjęcia – Paweł Topolski (www.tarnow.pl)