Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

50-te „urodziny” Magirusa!

Straż w Lisiej Górze powstała w 1886 roku. Było to wówczas pierwsze tego typu stowarzyszenie na terenie dzisiejszej gminy Lisia Góra. Założycielami byli ks. Józef Kumer - wikariusz parafii Lisia Góra, Antoni Burek - kierownik miejscowej szkoły i Józef Ciochoń - późniejszy komendant jednostki. Poświęcenie pierwszej sikawki ręcznej odbyło się w 1887 roku przy kościele parafialnym z udziałem orkiestry dętej. Rejon działania straży obejmował obszar parafii, do której należały wsie: Lisia Góra, Śmigno, Pawęzów, Łukowa, Kobierzyn, Breń, Stare Żukowice, Nowe Żukowice, Zaczarnie i Nowa Jastrząbka. W roku 1934 za komendantury Władysława Ciężadło wystawiono remizę murowaną z funduszy własnych i miejscowej ludności. Rok później zakupiono kolejną ręczną sikawkę i wóz konny dostosowany do celów pożarniczych. To tyle tytułem wstępu, bowiem - jak można przeczytać na Facebookowym profilu OSP Lisia Góra, w tym roku  samochód gaśniczy tej jednostki zwany pieszczotliwie  „dziadkiem” GBA Magirus Deutz 170d osiągnął 50 lat! Jest to jeden z najstarszych samochodów pożarniczych w powiecie tarnowskim a nawet w kraju, który nadal wyjeżdża do akcji! Do około 70% zdarzeń w których bierze udział ta jednostka używany jest właśnie ten samochód. Z racji tych szczególnych urodzin warto przybliżyć historię Magirusa i jego druhów. 

W okresie II wojny światowej okupant w remizie zorganizował koszary, a w 1944 roku, podczas wysiedlenia ludności (do Lisiej Góry zbliżał się front) strażackie sikawki zostały wywiezione przez Niemców w nieznanym kierunku.
Po wyzwoleniu skompletowano sprzęt. Składał się on z sikawki ręcznej, wozu konnego i drabiny Szczerbowskiego. W 1947 roku otrzymano z komendy powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowie motopompę M – 200. W 1952 roku została zamieniona na model M – 800. W 1959 roku druhowie zakupili samochód ciężarowy Opel Blitz. Tego samego roku roku otrzymali z komendy w Tarnowie syrenę elektryczną którą zamontowano na dachu remizy. W 1965 roku zakupiono samochód Gaz – 51 pozyskany z demobilu, z jednostki wojskowej w Szczecinku. W ciągu kolejnych lat pojazd został przebudowany i dostosowany do celów pożarniczych. 22 maja 1966 roku zorganizowano uroczystość 80 – lecia OSP, którą uświetnił występ zespołu pieśni i tańca „Rzeszowianie”. W 1974 roku strażacy z Lisiej Góry otrzymali z Zakładów Azotowych w Tarnowie kompletny samochód strażacki z beczką Star – 25. Ówczesnymi kierowcami pojazdów byli: Zbigniew Stachura (Star – 25) i Tadeusz Kozioł (Gaz – 51).

W 1975 roku zakupiono działki przeznaczone na budowę nowej remizy; 6-arową od Agaty Wójcik i 24-arową od Wojciecha Stono. Już po kilku miesiącach wykonano przepust drogowy z rur żelbetowych na dojazd do parceli.
Wcześniej bo w 1970 roku, zakupiono działkę o powierzchni 10 arów od Tadeusza Chudzika przeznaczoną na zbiornik pożarowy. Już po roku oddano do użytku obiekt składających się z 8 połączonych ze sobą studzien o łącznej pojemności 12 metrów sześciennych wody. W 1987 roku z funduszy uzyskanych z zabaw zakupiono parcelę i 20 tys. sztuk cegły.

7 maja 1989 roku podpisano akt erekcyjny wymurowania kamienia węgielnego pod budowę Domu Strażaka w Lisiej Górze. W trosce o zapewnienie odpowiednich warunków lokalnych do prowadzenia chlubnej i bardzo potrzebnej działalności OSP, członkowie tejże jednostki przy udziale miejscowej społeczności, Urzędu Gminy i Gminnej Społeczności „Samopomoc Chłopska” podjęli decyzję o wybudowaniu nowoczesnego budynku wielofunkcyjnego. W społecznym komitecie działali: Genowefa Armatys, Józef Bartosz, Wojciech Bogacz, Mieczysław Dobek, Bronisław Duź, Józef Kornaus, Tadeusz Kozioł, Władysław Starzyk, Marian Taraszka, Julian Tokarz, Stanisław Wajda, Kazimierz Walus. Rok wcześniej strażacy rozpoczęli zbiórkę na inwestycję, wśród mieszkańców i Polonii Amerykańskiej. Zebrano wówczas 630 tys. złotych i 4 tys. dolarów.

Po czterech latach budowy, 9 maja 1993 roku dokonano uroczystego oddania do użytku Domu Strażaka w Lisiej Górze. Stało się to przy udziale wszystkich jednostek z terenu gminy wraz z władzami, wójtem Stanisławem Wolakiem i przewodniczącym Rady Gminy Janem Kucą, prezesem zarządu gminnego Związku OSP RP Stanisławem Ciochoniem i komendantem gminnym OSP – Marianem Jasnoszem oraz przedstawicielami Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie. Ówczesny proboszcz ks. Dr Franciszek Ozorka poświęcił nowy budynek i sztandar jednostki, prezentowany przez Eugeniusza Okarmę, naczelnika Mariana Taraszkę i sekretarza Bronisława Duzia. Sztandar Został udekorowany Złotym Znakiem Związku.

W 1994 roku stary budynek strażnicy przekazano na Gminną Bibliotekę Publiczną w Lisiej Górze. Używane do tych czasów samochody (Star-25 i Gaz-51) z powodu wyeksploatowania zostały skasowane. Ich miejsce zajął nowy pojazd dostosowany do celów pożarniczych – Żuk otrzymany z komendy wojewódzkiej PSP w Tarnowie. W 1999 roku druhowie podjęli uchwałę o zakupie dużego samochodu z beczką. Dofinansowanie z budżetu Rady Gminy w Lisiej Górze na zakup tego samochodu nie było możliwe ze względu na budowę hali sportowej i innych inwestycji. Na zebraniu OSP Lisia Góra wraz z radnymi gminnymi Józefem Wojciechowskim i Andrzejem Pyrkiem – mieszkańcami wisi Lisia Góra, podjęto decyzję o zakupie pojazdu za granicą. I tu z pomocą przyszedł rodak, ks. Dr. Mieczysław Pyrek – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wincentego i św. Franciszka w niemieckiej Getyndze. Dzięki ofiarności parafian druhowie otrzymali samochód gaśniczy Magirus Deutz 170d z 1970 roku, którego przekazanie odbyło się 11 kwietnia 1999 roku.

"Rok wcześniej,  w 1998 roku, podczas walnego zebrania sprawozdawczego podjęto decyzję o zakupie nowego samochodu pożarniczego. Dotychczas nasza jednostka dysponowała jedynie lekkim samochodem marki Żuk. Na początku 1999 roku na zebraniu druhów wraz z radnymi gminnymi Józefem Wojciechowskim i Andrzejem Pyrkiem, podjęto decyzję o zakupie używanego samochodu za granicą. Niestety dofinansowanie z budżetu Rady Gminy w Lisiej Górze nie było możliwe ze względu na budowę hali sportowej oraz innych inwestycji. Wtenczas z pomocą przyszedł nasz rodak ksiądz doktor Mieczysław Pyrek – były już proboszcz parafii pod wezwaniem Wincentego i świętego Franciszka w niemieckiej miejscowości Göttingen. Dzięki ogromnym staraniom ks. dok. Mieczysława mieszkańcy Göttingen ofiarowali nam samochód gaśniczy z 1970 roku marki Magirus – Deutsch 170d 2,6/16, którego przekazanie nastąpiło 11 kwietnia 1999 roku. W uroczystości tej wzięli udział: Andrzej Pyrek – radny, prywatnie brat księdza Mieczysława, Wiesław Mikuła – pracownik Urzędu Gminy, druh Antoni Tokarz oraz prezes OSP Lisia Góra Robert Małecki. Nowo pozyskanym samochodem całą powrotną drogę pokonał druh Antoni Tokarz (około 1000km). W późniejszym czasie na zakup niezbędnego wyposażenia samochodu GBA Magirus samorząd gminy przekazał 20 000 zł."

"Samochód przez 21 lat służby w naszej jednostce był przez nas wielokrotnie modernizowany, abyśmy mogli doposażać go w coraz nowszy oraz dodatkowy sprzęt. Pomimo pojawiających się już często awarii oraz bardzo sędziwego wieku staramy się, aby utrzymać naszego „dziadka” zawsze w gotowości."

Na podstawie materiałów OSP Lisia Góra
Ryszard  Zaprzałka