Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Oratorska Buława

Onegdaj, w poniedziałek 23 kwietnia, w Pałacu Młodzieży odbył się finał I Tarnowskiego Konkursu Krasomówczego „O Buławę Hetmana Jana Tarnowskiego”. Głównym zadaniem tegorocznych zmagań młodych oratorów było wygłoszenie przemówienia publicznego, będącego rozwinięciem myśli Ignacego Jana Paderewskiego „Walczyć o Ojczyznę to największy obowiązek i największy dla Polaka zaszczyt”. O tym, jak definiują patriotyzm i historyczne asocjacje młodzi oratorzy, najlepiej świadczą takie oto kwiatki:- uczeń, który zdobył I miejsce, uzasadniał, że nie ważne, kim się jest, czy patriotą, czy zdrajcą, ale należy swoje robić dobrze (!) i nie dzielić Polski na Polskę Tuska i Kaczyńskiego (przy czym kontekst wyraźnie mówił, że to Kaczyński dzieli); zaś laureatka II miejsca dowodziła, że walka o ojczyznę to uczestniczenie w czarnych marszach i... dbanie o "psie pakiety"... (...). Ale prawdziwy "popis" swoich historyczno-pedagogicznych kompetencji dało jury konkursu oraz inni obecni decydenci od kultury i edukacji. Nic to, że 90% uczestników mówiła o Ince, o dzieciach Wrześni, o Żołnierzach Wyklętych, o bohaterach II wojny światowej... i nie przeszli dalej, mimo że poziom oratorski prezentowali bynajmniej nie niższy niż laureaci... Poniżej szczegóły tego skandalicznego "młodzieży chowania".

O tytuł najlepszego mówcy walczyło 17 uczniów z tarnowskich szkół, w wieku od 12 do 19 lat. Po przesłuchaniach, jury w składzie: przewodnicząca Maria Zawada-Bilik (Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa), Jadwiga Binek (wicedyrektor Pałacu Młodzieży), Mariusz Szaforz (aktor Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie) i Bartosz Chmielnik (specjalista do spraw promocji Muzeum Okręgowego w Tarnowie), postanowiło przyznać w kategorii wiekowej 12 – 15 lat: I miejsce Alicji Krawczyk  ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich, II miejsce Zuzannie Marchwickiej ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich, III miejsce Zofii Brzegowy ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej. W kategorii wiekowej 16 – 19 lat zwycięzcami zostali: I miejsce zdobył Michał Niedbała z II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, II miejsce Aleksandra Gnutek z II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, III miejsce otrzymała Wiktoria Siąkała ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza. Szczególne gratulacje dla wyjątkowo patriotycznie zmotywowanej Wiktorii, która przed miesiącem skończyła 16 lat, a do konkursu przygotowała ją Ewa Tomasik-Adamczak, ceniona pedagog i aktorka Teatru Nie Teraz.

Niestety, podejście do kwestii patriotyzmu i odpowiedzialności za swój kraj funkcjonuje w kręgach młodych ludzi w takiej formie, jaką zaprezentowali uczestnicy tarnowskiego konkursu krasomówczego, i o zgrozo, utrwalane jest przez oficjalny system edukacyjno-oświatowy.

Doświadczam tego ciągle - pisze jedna z naszych korespondentek. - Jestem redaktorem w magazynie kulturalnym prowadzonym przez środowisko krakowskie  i ludzie, którzy tam działają właśnie w taki sposób definiują miłość do ojczyzny - płacenie podatków, udział w czarnym marszu etc. Naprawdę, wielu nie potrafi samodzielnie myśleć i powielają wtłaczane im do głowy hasełka i światłe myśli.
Przykro, że tak się dzieje, a przecież człowiek - szczególnie młody - powinien szukać, docierać do prawdy i myśleć niezależnie.

Ryszard Zaprzałka
Zdjęcia - Aleksandra Starzec i Tadeusz Koniarz (Pałac Młodzieży)

 Indianapolis HGH doctors