Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Covidowe świętowanie

Tarnów był pierwszym miastem w Polsce, które 102 lata temu odzyskało niepodległość. W tym roku, ze względu na pandemię, Dzień Zwycięskiego Zrywu Niepodległościowego z 1918 roku świętowano bardzo skromnie. 30 października, w ramach obchodów, o godzinie 12.00 pod Grobem Nieznanego Żołnierza złożono symboliczne kwiaty. W Tarnowie zostało rozwieszonych 220 plakatów przypominających o wydarzeniu sprzed ponad 102 lat. W ten, mimo wszystko, świąteczny piątek o godzinie 13.00 odbyła się także sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym, podczas której ogłoszono m.in.  werdykt kapituły XIV Nagrody im. Tadeusza Tertila. Tradycyjnie już po raz dziewiąty organizatorzy Festiwalu Niepodległości przyznali Ryngraf i i Szablę Niepodległości. Co roku honorowane są nimi osoby szczególnie zasłużone dla niepodległości Polski, środowisk patriotycznych regionu i krzewienia postaw niepodległościowych. Tegoroczna edycja ze względu na pandemię musiała zostać przeniesiona, a wyniki zostały podane w formie online. 30 października miał odbyć się również Tarnowski Marsz Niepodległości 2020, jednak ze względu na pandemię musiał zostać odwołany. 

Podczas dzisiejszej, odbywającej się w trybie zdalnym, wspólnej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego wręczone zostały tradycyjne nagrody im. Tadeusza Tertila. Przyznawane są one za pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.

Tadeusz Tertil (ur. 7 września 1864 w Sanoku, zm. 31 marca 1925 w Tarnowie) – polski prawnik, polityk demokratyczny, długoletni burmistrz Tarnowa, poseł do Rady Państwa w Wiedniu i Sejmu Krajowego Galicji.

  

Nagrody im. Tadeusza Tertila w tym roku otrzymali: Piotr Kopa z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie za pracę „Rola mediów lokalnych w kształtowaniu tożsamości małych społeczności na przykładzie tarnowskiego Radia MAKS” (prace magisterskie – obszar nauk humanistycznych i społecznych), Anna Świętnicka z Politechniki Krakowskiej za pracę „Tarnów-Mościce – nowe centrum dzielnicy” (prace magisterskie – obszar nauk techniczno-przyrodniczych) oraz Klaudia Złotowska z Politechniki Krakowskiej za pracę „Opracowanie sposobu modyfikacji mieszanki asfaltowej za pomocą recyklatów” (prace licencjackie i inżynierskie).

Wyróżniono ponadto autorów trzech prac magisterskich: Mariusza Szatkę z Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie za pracę „Wpływ wykorzystania środków unijnych na poziom zadowolenia mieszkańców Tarnowa”, Katarzynę Guzy-Mróz z Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie za pracę „Motywowanie pracowników jako element zarządzania organizacją na przykładzie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie” oraz Dagmarę Kras z Akademii Górniczo-Hutniczej za pracę „Ocena efektywności usuwania wybranych zanieczyszczeń ze ścieków za pomocą metod zaawansowanego utleniania”.

Mieszkańcy Tarnowa i okolic !

W tym niezwykłym, trudnym czasie, zwracamy się do Was z ważnym, wspólnotowym apelem.- piszą do mieszkańców miasta organiozatorzy Festiwalu Niepodległości. 30 października przypada oficjalne Święto Miasta „Tarnów Pierwsze Niepodległe” – Dzień Pamięci o Zwycięskim Zrywie Niepodległościowym z roku 1918, a 11 listopada, wraz z resztą Polski, celebrować będziemy najważniejsze dla niej - Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku, z powodu panującej pandemii i licznych ograniczeń w życiu publicznym, te ważne rocznice nie będą mogły mieć takiej oprawy i przebiegu jak zazwyczaj. Dlatego zwracamy się do Was z gorącym apelem o uczczenie obu tych dat  indywidualnie, ale powszechnie, poprzez wywieszenie na Waszych domach i na zewnątrz mieszkań  biało – czerwonej flagi od 30 października do 11 listopada. Zawieszając ją  już pod koniec października i nie zdejmując między tymi datami, podkreślimy pionierski wkład  naszej lokalnej wspólnoty w odzyskanie realnej niepodległości przez Polskę. To w Tarnowie, jako pierwszym, spełnione zostały marzenia kilku pokoleń naszych rodaków o państwie nareszcie wolnym od zaborców. Zademonstrujmy dumę z tego faktu. Świadomość tego dziedzictwa powinna łączyć nas -  mieszkańców Tarnowa i ziemi tarnowskiej -  ponad wszelkimi podziałami, pozwalając stawać się lepszymi Polakami i bliźnimi. Tym aktem podkreślimy także, że mimo wielu wewnętrznych różnic a nawet konfliktów, szacunek dla narodowej wspólnoty i wspólnego państwa oraz dziedzictwa ciągle nas łączy.    

Kapituła Nagrody „Szabla Niepodległości”, w skład której wchodzą najwybitniejsze dla środowisk patriotycznych lokalne autorytety, czyli dotychczasowi laureaci festiwalowych nagród (m.in. płk dr Mieczysław Korczak, płk Zdzisław Baszak, Karol Krasnodębski, Stanisława Wiatr- Partyka, dr Maria Żychowska, Andrzej Olejnik, chor. Roman Głowacki, Bogusław A. Baczyński, Elżbieta oraz Antoni Ziębowie), a także przedstawiciele organizatorów festiwalu, postanowiła przyznać „Szablę Niepodległości” Władysławie Szmid (ur. 1929). - Ta prestiżowa nagroda przyznawana za całokształt działalności na rzecz niepodległego państwa i narodowej wspólnoty trafi zatem w ręce niezwykle pracowitej i oddanej działaczki „Solidarności”, w tym działaczki struktur konspiracyjnych związku i organizatorki sieci kolportażu podziemnej prasy w Tarnowie w okresie stanu wojennego oraz działaczki Komitetów Obywatelskich „S”. Poza uznaniem dla cichej, ale systematycznej i niezłomnej aktywności na rzecz niepodległości jaką zasłużyła się dla Ojczyzny ta niezwykle skromna postać, w osobie Pani Władysławy Kapituła chce także - w roku 40. rocznicy powstania związku - nagrodzić wszystkich niedocenionych dotychczas działaczy tzw. drugiego szeregu „Solidarności” oraz nieoceniony wkład polskich kobiet w budowę owego największego wspólnotowego ruchu w historii Polski - informują organizatorzy.

Z kolei „Ryngrafem Niepodległości” kapituła, którą tworzą m.in. przedstawiciele Fundacji Pro Patria Semper, Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Fundacji Wspierania Więzi Lokalnych, Fundacji Educatio Et Sapientia, Fundacji Impuls Rozwoju, uhonorowała pułkownika Zbigniewa Radonia (ur. 1943 r.), emerytowanego oficera WP, rotmistrza honorowego kawalerii, dowódcy Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych. - Kapituła cieszy się, że to zaszczytne wyróżnienie trafi w godne ręce akurat w roku, w którym Tarnów świętuje setną rocznicę powołania w naszym mieście 5 pułku Strzelców Konnych. To jego tradycję Pan Pułkownik konsekwentnie przybliża tarnowianom od dwóch dekad - czytamy w komunikacie organizatorów.

Organizatorzy informują, że nie znają jeszcze daty ceremonii wręczenia nagród. Liczą, że odbędzie się ona w połowie listopada tego roku, podkreślają jednak, że na pewno będzie mieć kameralny charakter. Podczas ceremonii po raz pierwszy ogłoszone zostaną też nazwiska laureatów pośmiertnie przyznawanego Wieńca/ Lauru Niepodległości. Tegoroczni laureaci tego wyróżnienia trafią jako pierwsi do Panteonu Tarnowskiego - początkowo funkcjonującego jeszcze w formie specjalnego, wirtualnego serwisu, który w ciągu kilku najbliższych lat pojawi się fizycznie, w przestrzeni publicznej Tarnowa.

Można także odwiedzić stronę internetową niepodlegly.tarnow.pl.  Gdzie znajduje się  kompendium wiedzy na temat drogi Tarnowa do odzyskania niepodległości – opis najważniejszych wydarzeń, mapy i ciekawostki. Są również opublikowane sylwetki postaci, dzięki którym droga ta była skuteczna oraz Tarnowski Szlak Niepodległości, który odkrywa przed czytelnikami historię wojenną budynków i szczególnych miejsc Tarnowa i jego okolic.

Korzystałem z materiałów organizatorów - Ryszard Zaprzałka