Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Szlifowanie diamentów

Czyli niezwykli ludzie są wśród nas. Lipiec w tarnowskiej Galerii Twórczości Artystów Niepełnosprawnych ANIOŁOWO jest w tym roku miesiącem prezentacji prac Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Piast” w Woli Rzędzińskiej o inspirującej nazwie – Ukryte marzenia. Wernisaż wystawy odbył się 1 lipca o godz. 12.00, a towarzyszyła mu dopełniająca całości przedsięwzięcia, inscenizacja o tytule – Uśpione marzenia. Pokazane w taki sposób szerszej publiczności prace plastyczne stworzone są za pomocą kilku technik, do których należy: rysunek, rzeźba, malarstwo, kolaż, mozaika i witraż. Artyści z WTZ podjęli na tej drodze próbę urzeczywistnienia swoich marzeń. Ich prace emanują radością życia i bogactwem wyobraźni. Do odwiedzenia tej wystawy serdecznie więc zachęcam każdego wrażliwego na piękno odbiorcę. Należy podkreślić, że te prowadzone w Woli Rzędzińskiej warsztaty zaowocowały w 2015 r. prezentacją wystawy w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, z którym współpracują. – Podobnie jak z tarnowskim Liceum Plastycznym. Ekspresja za pomocą sztuki rozwija ponadto uczestników wewnętrznie, jak również otwiera na otaczający ich świat.

 

Nawiasem mówiąc, odegrana pierwszego dnia lipca na tarnowskim Rynku sztuka – Uśpione marzenia została wystawiona już wcześniej przez uczestników WTZ w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie. Autorem scenariusza i osobą odpowiedzialną za próby grupy aktorów jest Łukasz Koszyk – instruktor w pracowni teatralno-artystycznej. Przedstawienie obrazuje sen o podróży przez różne kraje. Ubrani w ciekawe, charakterystyczne dla mieszkańców danego państwa, kostiumy aktorzy sukcesywnie wchodzą na scenę przy dźwiękach regionalnej muzyki. W inscenizacji wzięli udział: Krzysztof Pytel – Tato, Mateusz Kapustka – Marcin, Magdalena Kłósek – Wróżka Iskierka, Grzegorz Gruszka – Dżin, Cecylia Ćwikła, Paweł Łazarek, Mateusz Prokop – Murzynki, Anna Stypka, Anna Szczygieł, Monika Drąg – Chinki, Jerzy Soprych, Kinga Rachmaciej – Meksykanie, Sylwia Słomska, Stanisław Jakubowski, Krzysztof Sak – przedstawiciele drugiego z prezentowanych krajów wschodu – Rosji. Przedstawienie zatytułowane – Uśpione marzenia stanowi jedno z wielu przygotowanych w czasie zajęć teatralnych, jakie polegają w praktyce na terapii za pomocą akcji, czyli metody rozbudowującej wyobraźnię i rozwijającej kreatywność. Elementami scenicznego wyrazu w takcie organizowanych w ramach warsztatów ćwiczeń są m. in. śpiew oraz taniec.

 

Rehabilitacja w ramach WTZ połączona jest również z organizacją zróżnicowanych projektów, których finalnym celem jest integracja osób dotkniętych problemem niepełnosprawności ze społeczeństwem, a także przekazanie najważniejszych w życiu wartości. Inscenizacja pt. Uśpione marzenia skierowana jest do dużego grona odbiorców, wśród których znajdują się zarówno dzieci, młodzież jak również dorośli. Przedstawienie przekazuje nam historię poruszającego się na wózku, niepełnosprawnego chłopca, który marzy o zwiedzeniu całego świata. W realizacji tego pragnienia na przeszkodzie stoi niestety sytuacja związana z alkoholizmem jego taty. Jednak pewnej nocy, podobnie jak dzieje się to w świecie baśni, odwiedza go we śnie wróżka i zabiera w pełną magii podróż. W przygotowaniu tego spektaklu twórcom przyświecało kilka celów. – Najważniejszym z nich była społeczna integracja uczniów z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością. Ponadto – złamanie własnych słabości oraz przeciwności losu i konsekwentne dążenie do realizacji swoich marzeń. Kolejnym z nich było natomiast poruszenie trudnej tematyki, jaką jest problem alkoholizmu w rodzinach oraz przyciągnięcie uwagi odbiorców na zagadnienie podróżowania i poznawania świata. Prezentacja tego spektaklu stanowi dla uczestników warsztatów teatralnych pokonanie kolejnych przeszkód, które owocuje zarazem godnym funkcjonowaniem w społeczeństwie.

 

 

Warto nadmienić, że uczestnicy WTZ wyjeżdżają ze swoimi inscenizacjami również poza Tarnów, a w naszym mieście ich działalność doczekała się wyróżnień oraz pełnej sali w Teatrze im. L. Solskiego. Oprócz przedstawień wystawianych w pobliskich szkołach mają oni na swoim koncie również spektakle prezentowane w Lisiej Górze, na krakowskim rynku (dwa lata temu), w Albertanii w Chrzanowie oraz na festiwalu Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach. W związku z jubileuszem podjęli w tym roku także temat 1050. rocznicy chrztu Polski.

 

 

 Historia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej jest już długa. Zapoczątkowały one swoją działalność bowiem 1 lutego 1999 r. Są miejscem rehabilitacji społecznej oraz zawodowej dorosłych, niepełnosprawnych osób z rejonu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Mają charakter placówki pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się w nich od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. W ich ramach organizowane są ćwiczenia, mające na celu naukę czynności dnia codziennego, usprawnianie funkcjonowania w obszarach, w których jest ono obniżone, odkrywanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań, a także danie podopiecznym szansy wyrażania się poprzez sztukę.

 

            

Ostatni z tych elementów natomiast stanowi umożliwienie działalności artystycznej i zarazem arteterapię osób niepełnosprawnych. WTZ umożliwia poza tym swoim podopiecznym uczestniczenie w życiu społeczno-kulturalnym, oglądanie projekcji filmowych, teatralnych i innych – z zakresu sztuk wizualnych. Na ulotce informującej o działalności tych warsztatów odnajdujemy inspirujące motto:

 

Każdy z nas nosi w sobie piękno. Cała sztuka polega na tym, by umieć je odkrywać.” Autor: Eric-Emanuel Schmitt.

W duchu tych słów przebiega zatem działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej, w ramach której każdy podopieczny traktowany jest jak prawdziwy diament, jaki należy jedynie oszlifować.

 

Udział w WTZ umożliwia osobom niepełnosprawnym konkretny rozwój. Obok warsztatów znajduje się bowiem Zakład Pracy Chronionej, na zatrudnienie w którym mają szansę niepełnosprawni o odpowiednio ukształtowanych już umiejętnościach. Kolejnym etapem rozwoju w zakresie możliwości podjęcia pracy dla części spośród podopiecznych jest natomiast – Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej. Nie wszyscy uczestnicy WTZ mogą jednak podjąć zatrudnienie, ale każdy z nich, dzięki udostępnionym zajęciom, rozwija się w łatwo zauważalny sposób społecznie (w wypadku teatru na przykład – dzięki pamięciowemu opanowaniu tekstu i grze ciałem), otwiera na ludzi i świat oraz poprawia swoją sprawność fizyczną. Aktualnie warsztaty te nie posiadają niestety jednak tak wielu funduszy przeznaczonych na zawody sportowe jak dawniej.

WTZ w Woli Rzędzińskiej ma w tej chwili pod opieką czterdzieści pięć osób, wśród których większość stanowią niepełnosprawni intelektualnie, a stopień ich niepełnosprawności jest znaczny lub umiarkowany. Zatrudnionych jest w nim z kolei dziewięciu instruktorów, psycholog oraz służba medyczna (psychiatra, pielęgniarka, rehabilitanci). Warunkiem do podjęcia terapii zajęciowej jest wskazanie zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności. WTZ w Woli Rzędzińskiej dysponuje obecnie już dziewięcioma pracowniami: poligraficzno-introligatorską, plastyczną, dwoma technicznymi – witrażu i oprawy obrazów, jak również dwoma pracowniami rękodzieła artystycznego – w tym jedną umożliwiającą wykorzystywanie w trakcie zajęć praktycznych gliny, a ponadto – pracownią teatralno-artystyczną (zastosowanie dramaterapii), gospodarstwa domowego oraz rehabilitacyjną.

 

O działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Piast” w Woli Rzędzińskiej można pisać jeszcze wiele. Najważniejszym jest jednak fakt, że wspólny wysiłek wykwalifikowanych pracowników oraz uczestników zajęć regularnie wieńczony jest satysfakcjonującymi efektami, pokazując tym samym wagę potrzeby ustawicznego ubiegania się o poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie – włączania ich w życie społeczne.

Autor: Justyna Babiarz