Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

"Małe tęsknoty, ciche marzenia"

Stały się faktem w poniedziałek 8 lutego w Galerii Aniołowo mającej swoją siedzibę przy tarnowskim Rynku. To miejsce absolutnie wyjątkowe na wystawienniczej mapie naszego miasta bowiem prezentowana jest tam twórczość osób niepełnosprawnych, w tym głównie uczestników kilku działających w mieście warsztatów terapii zajęciowej. Aliści, jak się okazuje nie tylko, bowiem na poniedziałkowym wernisażu zaprezentowano niezwykle profesjonalne, acz amatorskie prace wychowanków Zakładu Poprawczego w Tarnowie  wykonane  podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych przez zespół diagnostyczno – korekcyjny tej placówki, a także realizowanych w warsztatach szkolnych. Wśród prac dominuje metaloplastyka, obrazy mozaikowe i wyroby z drewna. Jest całkiem sporo biżuterii, haftów, kompozycji florystycznych. O umiejętnościach młodych twórców najlepiej świadczą używane przez nich techniki zdobnicze, m.in. decoupage, quilling, scrapbooking. Całość tej dekoracyjno – użytkowej ekspozycji, będącej prawdziwą wizytówką Zakładu Poprawczego w Tarnowie, sprawia, że wychodzimy z tej anielskiej Galerii prawdziwie uskrzydleni i z przekonaniem, że także podopiecznych tej placówki dzięki sztuce można w anioły przemieniać… .  

Nasz Zakład – pisze w nadesłanej nam relacji Barbara Kujawska - pedagog i terapeuta, jest placówką o charakterze resocjalizacyjno – rewalidacyjnym, co oznacza, że przebywają w nim wychowankowie wymagający szczególnych oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych i terapeutycznych ze względu na niedostosowanie społeczne i niepełnosprawność intelektualną. Głównie ta druga kwestia  zdecydowała o możliwości zorganizowania wystawy w Galerii Aniołowo. Generalnie w naszym ośrodku mogą przebywać wychowankowie w wieku od 13 – 21 roku życia. Aktualnie najmłodszy nasz wychowanek ma 17 lat.

Zespół  diagnostyczno – korekcyjny pracuje w trzyosobowym  składzie, prowadzi specjalistyczne zajęcia terapeutyczne  dostosowane do potrzeb oraz indywidualnych możliwości każdego  wychowanka. Wśród różnych form terapii realizujemy m.in. terapię przez twórczość, niezwykle lubianą przez naszych wychowanków. Odwołujemy się w niej do jednej z  najbardziej naturalnych potrzeb ludzkich – potrzeby tworzenia. To  znakomity sposób komunikowania się z otoczeniem, a także możliwość przeżywania wielu pozytywnych uczuć,  emocji.  Wpływa korzystnie na samoocenę i poczucie wartości naszych podopiecznych. Proces tworzenia pozwala na uwolnienie się od negatywnych napięć, odprężenie, wyciszenie.

Kilka lat temu zrodził się pomysł na wprowadzenie do zajęć technik rękodzielniczych, a wychowankowie bardzo chętnie go podchwycili. Podczas zajęć powstawały przedmioty ozdabiane różnymi technikami, obrazy, hafty, biżuteria, kompozycje florystyczne itp. Wiele spośród tych prac można zobaczyć na wystawie „Małe tęsknoty, ciche marzenia”.

Prace prezentowane na wystawie nie powstały podczas zajęć plastycznych, lecz podczas zajęć realizowanych w warsztatach szkolnych oraz w trakcie zajęć terapeutycznych prowadzonych przez zespół diagnostyczno - korekcyjny, który można nazywać zespołem terapeutycznym (tworzą go  pedagog - logopeda, psycholog i terapeuta uzależnień). Dlatego też sprawą drugorzędną są zdolności plastyczne wychowanków ponieważ prace są głównie efektem kształtowania umiejętności oraz wrażliwości na piękno, na sztukę.

 

Trudno jest wymienić nazwiska wychowanków, których prace oglądać można w Aniołowie ponieważ każdy  z nich  miał swój udział w ich tworzeniu. Szczególnie dotyczy to dużych form np. z metaloplastyki czy prac mozaikowych, które były tworzone grupowo. Pozostałe prace w zdecydowanej większości mają charakter rękodzieła artystycznego, w których wykorzystywaliśmy zróżnicowane techniki. Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że każdy z naszych wychowanków mógłby wskazać prace, które wykonał lub współuczestniczył w ich tworzeniu.

Przy doborze prac kierowaliśmy się głównie zasadą zaprezentowania różnorodności i mnogości stosowanych technik plastycznych, rękodzielniczych, a także zróżnicowanego materiału plastycznego. Stąd też na wystawie znajdują się prace z metalu, terakoty, drewna, filcu. Stosowane są  techniki zdobnicze takie jak decoupage, quilling, scrapbooking oraz wiele innych.

 

Prace, które wykonują nasi wychowankowie (gł. biżuteria czy przedmioty dekoracyjno - użytkowe) wykorzystują później w formie prezentów dla osób bliskich gł. mam, sióstr czy dziewczyn. Wykonują też  prace, w tym także ozdoby świąteczne, które przekazują na kiermasze charytatywne organizowane przez różne instytucje. Warsztaty szkolne wykonują w ramach swojej działalności prace remontowo - naprawcze  na rzecz kilku przedszkoli i szkół (renowacja mebli czy urządzeń na placach zabaw), które świadczone są nieodpłatnie, mają charakter wolontariatu.  

Ponieważ, wyeksponowane w Aniołowie przedmioty mają w przeważającej mierze charakter dekoracyjno – użytkowy, wyrażam nadzieję, że każdy odwiedzający będzie mógł znaleźć dla siebie coś interesującego.

Warto podkreślić, że każdy z przedmiotów znajdujących się na wystawie jest wyrazem nie tylko umiejętności naszych wychowanków, ale przede wszystkim wyraża ich indywidualną wrażliwość na piękno. Stąd losy naszych wychowanków są dla nas b. ważne, staramy się możliwie najlepiej przygotować ich proces usamodzielnienia jednak dalszy kontakt i rozwój zależy od dobrej woli zwolnionych wychowanków.

Ta pierwsza taka wystawa w historii naszej placówki możliwa była dzięki gościnności gospodarzy Galerii Aniołowo, za którą bardzo dziękujemy. W przygotowaniu wernisażu swoimi cennymi uwagami służyła nam znana tarnowska artystka Marta Odbierzychleb. 

 

Pragnę też podkreślić, że na wernisażu w dniu 8 lutego mieliśmy zaszczyt gościć wiele osób, w tym m.in. wiceprezydent Dorotę Krakowską, pełnomocnik prezydenta ds. kultury Krystynę Latałę, prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie Agnieszkę Sadecką oraz wiceprezesa S.O. pana Edwarda Panka.

Wystawę można oglądać od  8 – 29 lutego 2016 r . w godz. od 10.00 do 15.00.

Zapraszamy!

Barbara Kujawska

Zdjęcia – Marta Odbierzychleb