Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Artystyczny nomadyzm

Tak określić można poszukiwania artystyczne prof. Doroty Sak, z pochodzenia tarnowianki a z wyboru łodzianki, gdzie tworzy i pracuje na macierzystej uczelni ASP w Łodzi.Podobnie, jak jej mąż Marek Sak, również uznany artysta malarz. Wystawę jej oryginalnych i będących swoistym manifestem - prowokacją prac, oglądać można aktualnie w Galerii BWA w Parku Strzeleckim. Otwarcie ekspozycji połączone z wernisażem przy udziale samej artystki miało miejsce we środę 30 września, symbolicznie wieńcząc 30 lat  pracy twórczej Doroty Sak i będąc sentymentalnym powrotem artystki do rodzinnego miasta. Pokaz prezentuje tkaninę artystyczną, instalacje i obrazy, uzupełnione filmem oraz katalogiem „Dorota Sak. The Way” wydanym przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z BWA Tarnów. Warto zanurzyć się w ten "brzozowy" zagajnik sztuk wszelakich aby choć na chwile zdystansować się od pandemicznej aury wokół...

Twórczyni podróżuje − w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu. Wędruje poprzez terytoria, kultury, społeczności i generacje. Porusza się w przestrzeni i w czasie. Stara się nadać formę temu, co niewidzialne i niewyrażalne przy użyciu innych narzędzi.

(…) Moda, jej znaczenie jako narzędzia komunikacji, jej wartości symboliczne oraz relacja między aspektami estetycznymi i funkcjonalnymi w kształtowaniu ubioru stanowią jeden z najważniejszych aspektów działalności artystycznej i badawczej Doroty Sak.
 (…) wieloelementowe instalacje przywołują ważny, charakterystyczny dla twórczości Doroty Sak motyw – zjawisko multiplikowania, zwielokrotniania, powielania elementów składowych dzieła. Dotyczy to nie tylko prac z obszaru tkaniny, obiektów i instalacji wykonanych z wikliny czy żywicy, ale także jej twórczości malarskiej. Jest nieodłącznym warunkiem efektu rytmizowania kompozycji, zarówno tych wypełniających i aktywizującej przestrzeń, jak i tych zapełniających płaszczyzny.
 (…) Istotnym zagadnieniem w twórczości Doroty Sak jest barwa. Artystka nie boi się zdecydowanych, mocnych zestawień, ale równie dobrze czuje się wprowadzając biel i delikatne, pastelowe odcienie. Dzięki zastosowanym środkom: dyscyplinie linii, wymowności koloru, sugestywności światła, dzięki wzmacniającym efekt fakturalny impastom możliwa staje się dotykalność emocji wywołanych przez konkretne rzeczy i zdarzenia.
Dariusz Leśnikowski - dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi (fragmenty tekstu z katalogu wystawy)

Dorota Sak (ur. 1962 w Tarnowie) ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie i Policealne Studium Plastyczne w Tarnowie. W latach 1985-1990 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w pracowni projektowania ubioru prof. Aleksandry Pukaczewskiej, w pracowni tkaniny unikatowej prof. Aleksandry Mańczak, w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Gieragi oraz w pracowni kompozycji prof. Tomasza Jaśkiewicza. Od 1990 roku pracuje w macierzystej uczelni, obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. Prowadzi Pracownię Kształtowania Formy Ubioru. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki użytkowe. W latach 1999–2002 była członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2012 do 2016 roku pełniła funkcję Kierownika Katedry Ubioru w ASP w Łodzi. W 2014 roku założyła galerię LOOK w Centrum Promocji Mody w Łodzi, którą prowadziła do stycznia 2019 roku. W tym czasie zorganizowała w niej 30 wystaw. Jest inicjatorem i uczestnikiem międzynarodowych konferencji i projektów artystycznych. W latach 2003–2010 była tutorem w programie stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia. W 2019 roku uzyskała tytuł profesora sztuki. Współpracuje z Lwowską Narodową Akademią Sztuki we Lwowie, gdzie realizowała m.in. projekt Symbole Tożsamości – Tradycja i Nowoczesność oraz z Akademią Sztuk Pięknych w Wilnie, gdzie kilkakrotnie prowadziła zajęcia ze studentami w ramach programu Erasmus+. Tworzy w zakresie sztuki włókna, projektowania ubioru, malarstwa. Prace prezentuje na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.

Dorota Sak nieprzerwanie szuka właściwych form dla wyrażenia osobistych przeżyć, równocześnie odwołując się do wielowiekowej spuścizny kulturowej i cywilizacyjnej. Jej prace z jednej strony ukazują i interpretują rzeczy codzienne, a z drugiej dotykają ogólnych, uniwersalnych treści. Artystka operuje żywymi, prostymi formami plastycznymi, ale też zmonumentalizowanymi, uniwersalnymi symbolami. Przenika je rytm i zasada powtarzalności form.

Bogatą twórczość Doroty Sak, obejmującą różnorodne przejawy plastycznej ekspresji: tkaninę artystyczną, obiekty, instalacje, malarstwo przenikają wspólne idee, powtarzające się motywy, które każą traktować jej dorobek jako bardzo wyrazisty i spójny. Takie problemy jak: przemiany w obrębie systemów wartości czy idea generacyjności artystka postrzega nie tylko w ograniczonej perspektywie czasowej, ale też uniwersalnie – w kontekście dziejów całej kultury. Unaocznia, do jakiego stopnia bywamy przypisani do ziemi, symboli, tradycji, wspólnego losu. Zewnętrzna, znajoma kulturowa forma służy przywołaniu określonego światopoglądu i systemu wartości. Artystka je uobecnia, posługując się wybraną ikoną charakterystyczną dla danego czasu.

Paradoksalnie, wiele pytań, jakie pojawiały się w jej twórczości, dziś nabiera szczególnej wymowy. Przede wszystkim tam, gdzie Dorota Sak inspirowana bieżącymi wydarzeniami, ale też intuicją i przeczuciem, kreuje obraz świata jako popękany czy zagrożony rozpadem. I znów wypada jej pytać: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Na podstawie materiałów organizatorów - Ryszard Zaprzałka

Zdjęcia - Przemysław Sroka (www.BWA.pl)