Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

„Zatrzymane chwile ulotne”

To tytuł najnowszej wystawy w piwnicznej galerii Muzeum Okręgowego przy Rynku. Jej autorem jest znany tarnowski architekt i animator kultury, rysownik i grafik Andrzej Henryk Trybulski –  obchodzący w tym roku 50-lecie pracy twórczej i 75-lecie urodzin. Wernisaż wystawy, który odbył się w pierwszy grudniowy poniedziałek, zgromadził liczne grono przyjaciół artysty i koneserów dobrej sztuki. Ekspozycja obejmuje grafiki i rysunki nigdy dotąd nie pokazywane, powstałe w całym pięćdziesięcioletnim okresie twórczości autora. Ekspozycja obejmie wybór 125 postaci, z kilkuset zgromadzonych w archiwum prywatnym autora. W swoich oryginalnych pracach za pomocą oszczędnej techniki utrwala przemijający czas, zatrzymane piękno utraconego krajobrazu małych miasteczek o zabudowie drewnianej ale również twarze spotkanych na drogach życia osób. One to właśnie zajmują szczególne miejsce i zainteresowanie w twórczości mistrza. To ostatni wernisaż w tegorocznej edycji cyklu „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej”. Kuratorem wystawy jest Bożena Szczupak. Prace będzie można oglądać do 31 grudnia.

Andrzej Trybulski, architekt, urbanista, pedagog, grafik, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Urodził się 14 stycznia 1945 r. w Tarnowie i tu ukończył III LO. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej malarstwo i grafikę u prof. Krystyny Wróblewskiej. Pracę dyplomową wykonał pod kierunkiem prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego i uzyskał dyplom mgr inż. architekta w 1969 r., tam też odbył studia podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków architektury i urbanistyki u prof. Wiktora Zina w 1998 r.

W dorobku zawodowym posiada liczne plany zagospodarowania przestrzennego gmin i miast byłego województwa tarnowskiego. Jest autorem wielu projektów architektonicznych m. in.: adaptacja budynków zagrodowych Wincentego Witosa na muzeum, budynek UG w Ciężkowicach i leśniczówka w Jastrzębi, pomnik Sandora Petofiego w Tarnowie, adaptacja wnętrz hoteli („Cristal Park” w Tarnowie i „Unitra” w Polańczyku), adaptacja poddaszy i wnętrz oraz elewacje sądów w Tarnowie, Bochni i Brzesku, kilkadziesiąt projektów domów mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej (w tym wnętrza). Znaczący udział w jego twórczości stanowi sztuka sakralna, m. in.: dzwonnica przy kościele XX. Filipinów , remont i modernizacja obiektów i wnętrza klasztoru kamedułów na Srebrnej Górze w Krakowie, koncepcja modernizacji katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Odessie, projekt wnętrza i wyposażenia kościoła pw. MM Kolbego w Tarnowie, kapliczki MB w Skrzyszowie-Zabagniu i św. Józefa w Skrzyszowie-Bieńkówce.

     

Należy do nielicznej grupy architektów, którzy równolegle do pracy zawodowej wypowiadają się w dziedzinie sztuk plastycznych. Ma na koncie ponad 200 projektów plakatów – w tym I nagroda na 200-lecie diecezji tarnowskiej; znaki graficzne – m. in. Wydawnictwa „Biblos”, Klubu Inteligencji Katolickiej, Chóru Katedralnego „Pueri Orantes Tarnovienses” i bocheńskiego „Pueri Cantores Sancti Nicolai”; Miejskiej Biblioteki Publicznej. Projektował również  pieczęcie parafii, m. in. pw. Chrystusa Króla w Stanisławowie, pw. Wniebowzięcia NMP we Lwowie, pw. MM Kolbego w Tarnowie. Autor szat graficznych kilkunastu książek i kilkudziesięciu wydawnictw - współzałożyciel i redaktor graficzny czasopisma ogólnopolskiego Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Młodzieży „Wzrastanie” (1986-1990). Redaktor graficzny  „Tarnowskiego Informatora Związkowego Solidarność” MKZ Małopolska (1981), czasopisma KIK „Odpowiedź”, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej „Tarnowianin” (1989-1990), Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Nasze Sprawy”, biuletyn parafialny „Maksymilian”. Autor licznych grafik (m. in. grafika Karoliny Kózkównej, oficjalnie używana w wydawnictwach okolicznościowych oraz dekoracjach kościelnych i miejskich podczas wizyty Jana Pawła II w Tarnowie).

Od początku istnienia parafii pw. MM Kolbego w Tarnowie corocznie projektuje Ciemnicę i Grób Pański (nagroda KAI w konkursie ogólnopolskim 2013). Współzałożyciel twórczej grupy „TA”, uczestnik wszystkich wystaw zbiorowych grupy (1988-1989). Twórczość prezentował na kilkunastu autorskich wystawach. W Krakowie, podczas Międzynarodowych Biennale Architektury (1985-1991), w Instytucie Francuskim, w Pałacu Sztuki (wystawa „Profesorowie i Studenci” towarzysząca jubileuszowi 70-lecia Politechniki Krakowskiej 2015) oraz w Tarnowie (KIK, Miejska Biblioteka Publiczna, Sala Lustrzana), także na zamku w Dębnie.

W swoim dorobku posiada projekty medali i okolicznościowych stempli pocztowych, scenariusze wystaw (Tarnów, Poznań, Warszawa), scenografie sztuk teatralnych. Jego prace graficzne i malarskie znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych, we Francji, Włoszech, Niemczech, Anglii, Polsce oraz w archiwach Watykanu. 

Artysta, zgodnie ze wskazaniem prof. Wiktora Zina, u którego studiował, posiada zawsze przy sobie szkicownik, blok i notuje, rysując swe wrażenia, spostrzeżenia i odczucia. Widać je dobitnie w prezentowanych pracach, w których, za pomocą tylko dla siebie właściwej kreski, wydobywa głębię osobowości, tajemnicę i urok uchwyconych postaci czy obiektów. Świadczą też one o świetnym warsztacie, dużej wrażliwości i dojrzałości twórczej autora.

Pokazywane w muzealnej galerii prace powstawały na konferencjach, spotkaniach, naradach, sympozjach, wyjazdach, których w życiu zawodowym autora nie brakowało. Prezentacja tych prac i pokazanie tych osób, to w pewnym sensie dowód wdzięczności za spotkania, wspólne przeżycia i doświadczenia. To nostalgiczne wspomnienie chwil ulotnych.

Andrzej Trybulski zaangażowany był przez długie lata w tworzenie ogólnopolskiego czasopisma „Wzrastanie” dla młodzieży, a czasach komunistycznych w druk wydawnictw solidarnościowych.

     

- To, że brałem się za kolejne dzieła, wynikało z tego, że nowe mnie ciekawiło, każda nowa technika pobudzała moją wyobraźnię. Oczywiście, znaczenie miała treść, sens, cel. To, co tu widzimy na wystawie, to są prace, do których mam emocjonalny bardzo stosunek z tego względu, że żadna z nich nie powstała za pieniądze, nie była elementem mojej pracy zawodowej, a raczej pasji artystycznej. To jest też jednocześnie świadectwo tego, co było i jest dla mnie w życiu ważne – opowiada Andrzej Trybulski.

Z rysunkiem to było tak, że od dziecka był w tym względzie utalentowany. Jego mama zachowała pierwszą poważną pracę plastyczną, którą od niego otrzymała. – To było w szóstej klasie podstawówki. Rok 1958. Na Dzień Matki pani kazała nam narysować kwiaty, a na patefonie puszczała „O Matce pieśń, to pieśń bez słów, to pieśń przez łzy”. Kazała potem dać rysunki mamom i zaśpiewać im tę pieśń – wspomina. Mama zachowała obrazek z makami i rumiankami, w których kresce widać już duży talent. Potem było liceum, studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej, praca zawodowa. Na początku lat 80. XX wieku Andrzej Trybulski podjął współpracę z duszpasterstwem młodzieży.

Moja siostra prowadziła „Promyki”, taką grupę młodzieżową przy kościółku Najświętszej Maryi Panny na Burku. Miała kontakt z duszpasterzami. Kiedy trzeba było coś rysować, zaproponowała mnie – tłumaczy Andrzej Trybulski. Biskup Władysław Bobowski i ks. Zygmunt Bochenek odpowiadali wówczas za duszpasterstwo młodzieży w całej Polsce. – Rysowałem plakaty wiszące w całym kraju, zapowiadające pielgrzymki młodzieżowe na Jasną Górę. Plakatom towarzyszyły znaki do przypinania. W diecezji zaś zaprojektowałem funkcjonujące do dziś logo Dziewczęcej Służby Maryjnej. Potem ks. Bochenek zakładał czasopismo „Wzrastanie”, więc projektowałem jego wygląd i do każdego numeru przez wiele lat rysowałem po kilkanaście grafik – wspomina. W 1986 roku wystartował w konkursie na plakat obchodów 200-lecia diecezji tarnowskiej i wygrał. W 1987 roku do Tarnowa przyjechał Jan Paweł II Andrzej Trybulski był autorem grafiki kilku wydawnictw związanych z wydarzeniem. Przez lata jego prosty rysunek bł. Karoliny był jedynym, jaki pojawiał się we wszelkich wydawnictwach. Spod jego ręki wychodzą wysmakowane dzieła sztuki, wysokiej próby grafiki i projekty architektoniczne. To artysta totalny.

Przygotował - Ryszard Zaprzałka
Zdjęcia - Artur Gawle (www.tarnow.pl)