Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Kowerskie impresje

czyli
Twórczym można być na różne sposoby.

Takie bezdyskusyjne motto z zachęcającym dodatkiem "Bądź twórczy" towarzyszy oryginalnej twórczości plastycznej Teresy Szuszkiewicz-Spryszak, której prace oglądać można od 10 grudnia w piwnicznej galerii tarnowskiego Muzeum Okręgowego przy Rynku 3. Poniedziałkowy wernisaż unikalnej kolekcji tkanin tej wywodzącej się z Tarnowa artystki, córki Józefa Szuszkiewicza - wybitnego artysty malarza, m.in. założyciela obecnego Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie i Tarnowskiego Teatru - zgromadził liczne grono koneserów dobrej sztuki i przyjaciół niezwykle zasłużonej dla tarnowskiej kultury rodziny państwa Szuszkiewiczów. To uniwersalne motto dobrze określa bardzo pracowite i twórcze życie wieloletniego dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, a obecnie prezesa Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej Adama Bartosza, który właśnie został laureatem nagrody specjalnej przyznanej przez dyrekcję Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Obecna wystawa to także zasługa nestora tarnowskich muzealników, który stworzył cykl „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej”, gdzie prezentują swoje prace lokalni twórcy. To tam oglądać można do końca grudnia bardzo reprezentatywną dla twórczości Teresy Szuszkiewicz-Spryszak kolekcję jej tkanin, wykonaną różnymi technikami, na przestrzeni ostatnich kilku lat. Bohaterka ostatniej w tym roku wystawy w MO., w 1965 roku zdała maturę w Liceum Technik Plastycznych w Tarnowie, uzyskując tytuł technika plastyka, ze specjalnością tkactwo artystyczne, po ukończeniu studiów we wrocławskiej ASP wróciła do rodzinnego miasta, by w latach 1972-2004 uczyć malarstwa, rysunku i tkactwa w tutejszym Liceum Plastycznym. Jej najnowsza wystaw tkanin odsyła jednak do innego miejsca na mapie - Kowar.

To właśnie w tej dolnośląskiej miejscowości odbywają się twórcze plenery organizowane przez prof. Ewę Poradowską-Werszler. Tarnowska artystka bierze w nich udział od 1994 roku. Wyjątkowa atmosfera, możliwość spotkania twórców z wielu krajów, spowodowała, że T. Szuszkiewicz- Spryszak związała się Festiwalem na wiele lat. Uczestnictwo w nim stało się dla niej i świętem i koniecznością.

 

Poza wystawami związanymi z Plenerem-Festiwalem Sztuki Włókna Kowary uczestniczy m. in. w Międzynarodowym Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z Krosna do Krosna”, Miniatury Tkackiej w Łodzi. Brała również udział w Ogólnopolskich Wystawach Małej Formy Graficznej i Exlibrisu.

Należała do grupy twórczej „13” w Tarnowie, wystawiła systematycznie w „Salonach” BWA w Tarnowie. Uprawia poza tkactwem również malarstwo i grafikę.

  

- Lubię to co robię, daje mi to satysfakcję i mam nadzieję, że moje działania mogą sprawić przyjemność innym ludziom, moim Przyjaciołom i Widzom - mówi o swojej twórczości autorka.

Teresa Szuszkiewicz - Spryszak jest córką prof. Józefa Szuszkiewicza - artysty malarza, który dla wiely pokoleń tarnowskich plastyków był - Niezapomnianym Profesorem „Jóźwą”. W tym roku mija 36 rocznica jego śmierci.

  

Józef Szuszkiewicz nie był tarnowianinem. Urodził się 2 lutego 1912 r. we Lwowie, gdzie ukończył gimnazjum. Następnie studiował malarstwo na warszawskiej ASP u trzech znanych profesorów: Tadeusza Pruszkowskiego - tego od portretów, Leona Wyczółkowskiego - znakomitego grafika, i Stanisława Chrostowskiego - warsztatowca i kolorysty. Akademię ukończył w 1939 r. i powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie w czasie wojny, aby się utrzymać, próbował różnych zajęć.

Rok 1944 był przełomowym w jego życiu. Ucieka wówczas ze Lwowa do Tarnowa, do swojego starszego brata Romana i tu postanawia osiąść na stałe. Wraz z kolegami artystami, po wyzwoleniu Tarnowa, organizuje Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, która zostaje wkrótce przekształcona w Państwowe Liceum Technik Plastycznych. W l. 1946-1959 pełni funkcję dyrektora tej szkoły, a później pracuje jako pedagog.

Jedną z życiowych pasji Józefa Szuszkiewicza był teatr amatorski (w Tarnowie do 1954 r. nie było teatru zawodowego). W teatrze grał amatorsko wiele wiodących ról i epizodów, spotkał się na scenie m.in. z Ludwikiem Solskim. Był jednym z założycieli obecnego Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie.

Najważniejsza jednak w jego dorobku artystycznym była twórczość malarska. Malował pejzaże, martwe natury, kwiaty, portrety i autoportrety. W sumie namalował ok. 300 obrazów.

Zajmował się też sztuką sakralną. Jest autorem wielu projektów witraży i polichromii kościołów i kaplic w diecezji tarnowskiej - wykonał m.in. dekorację malarską w kaplicy książąt Sanguszków na Starym Cmentarzu w Tarnowie oraz część fresków w tarnowskiej katedrze. Przez długi czas był doradcą artystycznym przy diecezjalłnej komisji ds. budownictwa sakralnego.

Za najważniejsze jego osiągnięcie artystyczne historycy sztuki uznają jego prace graficzne i ekslibrisy, ekponowane na licznych wystawach i konkursach w kraju i za granicą. Józef Szuszkiewicz ponadto założył w Tarnowie Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków.

Józef Szuszkiewicz zmarł nagle 20 września 1982 r. w pełni aktywności twórczej. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Tarnowie. W 1985 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu jednej z ulic w dzielnicy Tarnów-Krzyż jego imienia.

Przygotował - Ryszard Zaprzałka
Zdjęcia - materiały organizatorów