Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Zbigniew Podsiadło

czyli fotograficzna refleksja nad historią

Zapraszam na spotkanie z artystą fotografem Zbigniewem Podsiadło – pisał w opublikowanym na FB anonsie ceniony animator kultury i górskich wypraw Bogusław Hynek, który pięknie mówi o tym, co jest szlachetne w szarościach, czym jest światło oraz jak różne dziedziny sztuki przenikają się w życiu i twórczości. Wszystko się zgadza. Byłem, widziałem i się zachwycałem. A rzecz cała (wernisaż i wykład) miała miejsce w piątkowy wieczór 16 marca w Centrum Sztuki Mościce.  W pracach Podsiadły wyraźnie widoczny jest ład kompozycyjny i silna rola światła, wzmacniają one przekaz, wciągając widza do środka duchowej przestrzeni opisywanej w zdjęciach. Przez wysmakowane czarno białe kadry przewijają się najrozmaitsze obiekty będące raz dziełem człowieka a innym razem dziełem natury. I nic dziwnego, wszak to autor znakomitych pejzaży oraz pogłębionych reportaży o proweniencji socjologicznej, twórca dokumentów fotograficznych o wysublimowanej estetyce, a przy tym człowiek niezwykle aktywny, współorganizator i uczestnik pracy znanych grup twórczych opiewających urodę Ziemi Śląskiej oraz dokumentujących odchodzące w przeszłość elementy krajobrazu polskiego.(Andrzej Zygmuntowicz). Wszystkie prace eksponowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum  Śląskiego. Ps. Szkoda, że w relacjach nie można korzystać ze zdjęć publikowanych na stronach CSM, no chyba że się je kupi od ich autora...  

Zbigniew Podsiadło urodził się w 1955 roku na Ponidziu. Mieszka i pracuje w Sosnowcu. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 2004 roku prezes Okręgu Górskiego ZPAF i członek Zarządu Głównego ZPAF.

     

Wielokrotny laureat najważniejszych konkursów i wystaw fotograficznych. Za swą twórczość został uhonorowany między innymi: Medalem 150-lecia Fotografii, Złotą Odznaką Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Laureat Artystycznej Nagrody miasta Sosnowca w 2010 roku. Członek Rady Fundacji Centrum Fotografii. Członek Rady Programowej Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.

Brał udział w ponad dwustu wystawach międzynarodowych i krajowych. Otrzymał medale i nagrody na wystawach w Zagrzebiu, Singapurze, Rio de Janeiro, Budapeszcie, Moskwie, Madrycie, Pekinie, San Francisco, Berlinie i wielu innych. Uczestnik i organizator plenerów i sympozjów artystycznych. Juror wielu międzynarodowych i krajowych konkursów i wystaw fotografii.

Autor kilkunastu indywidualnych wystaw problemowych: Reakcje (1977), Fotografie (1979), Etiuda Śląska (1984), Cykle Fotograficzne (1985), Akt i Portret (1986), Prowincja (2003), Łemkowyna (2005), Tożsamość Miejsca (2010), Tajemnica Tryptyku (2013), W Szarościach (2024), Igrzysko Boże (2015) oraz Podsiadło (2017).

Prace Zbigniewa Podsiadło znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Muzeum Pałac Schoena w Sosnowcu oraz w zbiorach prywatnych w USA, Niemczech, Szwajcarii, Anglii, Włoszech oraz w kraju.

W 2014 roku w Sosnowieckim Centrum Sztuki miała miejsce wielka wystawa prac Zbigniewa Podsiadło zatytułowana „W SZAROŚCIACH”, która była zwieńczeniem czterdziestoletniej działalności artystycznej autora. Z kolei 2016 roku  w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się monumentalna wystawa prac Zbigniewa Podsiadło zatytułowana "IGRZYSKO BOŻE", która była retrospektywnym ujęciem dorobku autora w temacie przewodnim wystawy, od lat 70-tch ubiegłego wielu, aż po jego współczesne dokonania. W 2015 roku sosnowiecki fotografik zdobył Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie Fotografii Artystycznej – BARDAF-2015 organizowanym w słowackim Bardejovie. W 2016 roku został laureatem XVII Międzynarodowego Biennale Krajobrazu „DEFINICJA PRZESTRZENI 2016”. W czerwcu 2017 roku Zbigniew Podsiadło uhonorowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS.


A tak o fotografii Zbigniewa Podsiadło pisze twórca "Kieleckiej szkoły fotografii" Paweł Pierściński:

Zbigniew Podsiadło urodził się w 1955 roku na Ziemi Kieleckiej w Borszowicach na Ponidziu, fotografuje od 1974 roku, obecnie mieszka w Sosnowcu. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych uczestniczył w pracach kieleckiego środowiska fotograficznego, jego prace były nagradzane na Biennale Krajobrazu Polskiego, a udział w Ogólnopolskich Sympozjach Fotograficznych pn. ?Krajobraz? owocował powstaniem nowych cykli fotografii.

Właśnie lata 70/80 były okresem najbardziej aktywnej pracy artystycznej. Powstało wiele prac fotograficznych oraz cykli stanowiących poważny dorobek twórczy sosnowieckiego artysty. W ostatnim okresie Zbigniew Podsiadło nadal fotografuje nieodmiennie poruszając tematy ponadczasowe: człowiek i krajobraz, a sporą część energii twórca poświęca porządkowaniu archiwum i utrwalaniu własnego dorobku. Sięgnął do możliwości techniki komputerowej, na nowo odczytuje własne dzieła i przedstawia je w formie wydruków komputerowych. Wyniki swojej pracy zebrał twórca na obecnie prezentowanej przeglądowej wystawie fotografii.

Zaczęło się skromnie, od typowego dla wielu młodzieńczego zafascynowania fotografią. Już w roku 1976 zadebiutował na wystawie fotograficznej „Sandomierz i Ziemia Sandomierska”, otrzymał nagrodę, a sukces zachęcił go do poważnego potraktowania własnych prób. Stwierdził, że przedstawienie świata przy pomocy fotografii jest o wiele piękniejsze i skuteczniejsze niż na przykład opisanie świata prozą czy poezją. Nowoczesny język fotografii ma wymiar uniwersalny i pozwala utrwalić obraz świata w pięknym i autentycznym zapisie. Z czasem przyszły próby określenia własnego ideału doskonałego obrazu fotograficznego.

 

Zbigniew Podsiadło stwierdził, że dobre ideowo i warsztatowo prace lepiej przemówią do widza. Fotografia winna odznaczać się prostotą. Sprzyja temu wygubienie lub zatarcie szczegółów rozpraszających uwagę odbiorcy, a ogólne wrażenie siły i wyrazistości fotografii podkreślane bywa podniesieniem kontrastu fotografii oraz opracowaniem tonalnym odbitki. Ostateczny kształt dzieła autor osiąga w drodze indywidualnych, korekt tonalnych wprowadzonych pod powiększalnikiem. Ograniczenia przyjęte przez artystę wpływają na ujednolicenie wyników. Dzieło twórcy uzyskuje jednorodność przejawiającą się w surowej prostocie i szlachetności czarno-białego obrazu, w którym dominują jasne partie głównego motywu umieszczonego na ciemniejszym tle.

Nadrzędnym celem artysty jest skonstruowanie obrazu estetycznego. Temu celowi podporządkował wszystkie działania. Bodaj najważniejszym elementem jest wybór tematu. Zbigniew Podsiadło przeżywa spotkanie z krajobrazem i zapamiętuje go. Fotografie zapisują obraz płynący ?z wnętrza? artysty utożsamiającego się z Ziemią Śląską, ale również dostrzegającego urodę innych regionów Polski, a także zafascynowanego charakterystycznymi typami ludzi z różnych, najczęściej małych miejscowości. Niekiedy są to pejzaże przyrodnicze a często krajobrazy poprzemysłowe i urbanistyczne z terenu Śląska. Ważne miejsce w kompozycji obrazu zajmuje człowiek niekiedy umieszczany centralnie, a niekiedy asymetrycznie, co umożliwia narysowanie wnętrza krajobrazu opisującego środowisko życia człowieka.

Twórczość fotograficzna Zbigniewa Podsiadło rozwijała się w okresie przełomu w polskiej fotografii. Po okresie niemal całkowitego upadku temat krajobrazowy przeżywał renesans spowodowany działalnością Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w całym kraju powstawały grupy artystyczne, a nawet środowiska zajmujące się tematem pejzażowym, co stworzyło podwaliny pod rozwój współczesnej fotografii pejzażowej w Polsce. Również fotografia na Śląsku przeżywała złoty okres. W kraju głośne były osiągnięcia grup artystycznych związanych z Ziemią Śląską: KRON, HARD, a również Grupa Artystyczna Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego. W tym czasie Zbigniew Podsiadło był współuczestnikiem kształtowania się programu estetycznego śląskiej fotografii tych lat.
Paweł Pierściński

Przygotował – Ryszard Zaprzałka
Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Zb. Podsiadło oraz Krzysztofa  Madeja