Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Zosia Żak i jej film

Dopiero teraz dotarła do tarnowskiej opinii publicznej wiadomość o sukcesie gimnazjalistki Zofii Żak z  I klasy  Zespołu Niepublicznych Niepłatnych Szkół w Tarnowie, której film "Śladami wielkiego honoru" przygotowany pod kierunkiem i opieką nauczyciela historii Mateusza Michalskiego zdobył I nagrodę w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, którego głównym organizatorem jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina. Sukces to tym cenniejszy, że tarnowska nastolatka była jedną z najmłodszych uczestniczek i jedyną reprezentantką Małopolski w tym prestiżowym konkursie. Jego uroczysty finał miał miejsce 10 kwietnia w Trybunale Koronnym Głównym w Lublinie. Wcześniej laureaci i ich opiekunowie uczestniczyli w prelekcjach dot. Żołnierzy Wyklętych, spotkaniach z dziećmi zamordowanych żołnierzy oraz odwiedzali miejsca kaźni na Lubelszczyźnie. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono rekordową ilość prac literackich, plastycznych i multimedialnych, co dobrze świadczy o należytym /nareszcie!/ traktowaniu przez nauczycieli i uczniów tego niezwykle ważnego tematu. Żołnierze wyklęci to polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, ktore dopiero niedawno doczekało się ustanowionego przez Sejm RP ustawą z 3 lutego 2011 roku specjalnego święta - Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W jej preambule znalazł się min. zapis: „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… ”. Niestety, nic nie wiadomo kiedy i gdzie będzie można obejrzeć film naszej laureatki, do którego część zdjęć kręcona była m.in. na Cmentarzu w Krzyżu... .

Tegoroczny Ogólnopolskie Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” przeprowadzany był dwuetapowo, a jego jury w składzie: dr Rafał Drabik – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, dr Justyna Dudek – pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Ewa Grodecka – były nauczyciel metodyczny, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 19 w Lublinie, Ewa Kołodziejczyk – nauczyciel plastyk-bibliotekarz w Gimnazjum nr 9 w Lublinie i Karol Wołek – prezes Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, oceniało nadesłane prace w dwóch kategoriach - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zaś same prace podzielono na trzy grupy: prace literackie, prace plastyczne, prace multimedialne.

I właśnie w tej ostatniej grupie I miejsce zdobyła Zofia Żak - uczennica I klasy Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół w Tarnowie za film „Śladami wielkiego terroru”.

II miejsce przypadło Olafowi Mazurowi – Gimnazjum nr 19 w Lublinie. Tytuł: „Harcerstwo mną zawładnęło”

III miejsce otrzymał Konrad Osuch – Hufiec Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Tytuł: „Autorytety Wyklęte. Zachowali się jak trzeba”

Zaś wyróżnienia dostali:

Mikołaj Szułczyński – I Gimnazjum Akademickie w Nowym Tomyślu. Tytuł: „Henryk Józef Czarnecki”

Natalia Gąsiorowska – Gimnazjum nr 1 w Kraśniku

Patrycja Kluch – Gimnazjum nr 19 w Lublinie

Marta Jaśniewska – Gimnazjum nr 2 w Pelpinie

Robert Jaoko – Gimnazjum nr 48 w Warszawie

Wcześnie, w dniach 9-10.04.2017 w Lublinie odbyło się zgrupowanie laureatów zwieńczone uroczystą galą kończącą VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Pierwszego dnia laureaci i wyróżnieni z opiekunami zapoznali się z historią polskiego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie. Blisko 40 osób wzięło udział w przejściu po pierwszym w Polsce „Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie”. Przewodnikiem był pomysłodawca szlaku Karol Wołek. Trasa szlaku obejmuje kilkadziesiąt miejsc w przestrzeni miasta Lublina związanych z polskim podziemiem niepodległościowym i aparatem represji ustanowionym po II wojnie światowej przez okupanta sowieckiego.

Następnie uczestnicy wzięli udział w objeździe autokarem po miejscach pamięci na Lubelszczyźnie, m.in. odwiedzili obóz koncentracyjny NKWD w Krzesimowie oraz miejsce pochówku ostatniego partyzanta Józefa Franczaka ps. „Lalek” w Piaskach. Naszymi Przewodnikami byli: Adam Broński, syn Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” i Wojciech Rowiński ze ZŻNSZ.

Wieczorem młodzież wzięła udział w spotkaniu z dziećmi Żołnierzy Wyklętych. Spotkanie prowadził Karol Wołek, a prelegentami byli:
Magdalena Zarzycka-Redwan – córka Władysława i Stefanii Zarzyckich z WiN, urodzona w więzieniu sowieckim na Zamku Lubelskim
Waldemar Wroński – siostrzeniec Tadeusza Radwańskiego ps. „Kostek”, żołnierza NSZ
Wioletta Paplińska – wnuczka Zdzisław Dąbrowski ps. „Senator”, żołnierza WiN
Tadeusz Piecyk – syn Wacława Piecyk ps. „Pożoga”, powstańca warszawskiego, żołnierza WiN.

W dniu 10.04.2017 r . w Trybunale Koronnym w Lublinie uroczyście zakończył się ten niezwykle ważny projekt. Wśród przybyłych gości byli m.in. Eugeniusz Pelak – Lubelski Wicekurator Oświaty, w imieniu Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka- Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów – Waldemar Podsiadły, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego – dr Rafał Dobrowolski, w imieniu Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka – Zdzisław Niedbała, Wiceprzewodniczący Rady Miasta prof. Mieczysław Ryba, Magdalena Zarzycka-Redwan – prezes Stowarzyszenie Dzieci Żołnierzy Wyklętych. Podczas uroczystego zakończenia VI edycji Konkursu prelekcję pt.: „Żołnierze Wyklęci jako wzór patriotyzmu dla młodzieży” wygłosił prof. Mieczysław Ryba.

Konkurs współorganizowali: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Gimnazjum nr 9 im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Fundacja im. Bolesława Chrobrego ze Szczecina, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych; Okręgi: Wielkopolska, Szczecin, Lublin. Fundacja „Prostu z mostu” z Krakowa, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego z Lublina.

Źródło: Fundacja im. Kaziemierza Wielkiego w Lublinie i tarnow.net.pl
Przygotował - Ryszard Zaprzałka

 where to buy viagra